Ons

Privacybeleid

Stichting Duurzame Horeca Leiden en omstreken (hierna: de stichting) acht de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang voor haar activiteiten. In deze verklaring geven wij u informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken voor diensten zoals onze digitale nieuwsbrief of events voor horecaprofessionals.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens of naam-adrescombinaties aan derden.

Persoonsgegevens van abonnees en contactpersonen worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de stichting zich aan de bestaande wet- en regelgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In het kader van haar dienstverlening verzamelt en verwerkt de stichting persoonsgegevens:

Wanneer u contact met ons heeft. Dit contact kan telefonisch zijn, schriftelijk of digitaal, bijvoorbeeld indien u ons via e-mail of social media benadert of u aanmeldt voor onze nieuwsbrief
Wanneer de stichting informatie verzamelt over een horecabedrijf waarvan u eigenaar of contactpersoon bent
De verzameling van persoonsgegevens betreft uitsluitend de opslag van uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer en eventueel uw werkadres in beveiligde databases. De toegang tot deze informatie is voorbehouden aan bestuursleden van de stichting. Medewerkers van de stichting kunnen tijdelijk gemachtigd worden voor toegang tot een database in verband met de uitvoering van een project.

Wij gebruiken zakelijke naam-adrescombinaties uitsluitend om bedrijven uit te nodigen voor zakelijke events, voor deelname aan zakelijke projecten en om gericht advies aan te bieden.

Leiden, 20 oktober 2018